Wycena przedsiębiorstwa jako wartość dodana

0
1183
Wycena przedsiębiorstwa jako wartość dodana

Wycena przedsiębiorstw nie musi być wykonywana tylko w przypadku negatywnych scenariuszy jak na przykład postępowanie rozwodowe czy upadłościowe. Stanowi ona ważną wartość dodaną przy wszelkich negocjacjach biznesowych i pomaga w sprawnym zarządzaniu firmą.

Założenia wyceny

Wycena firmy może być przeprowadzana w przypadku zaistnienia kilku okoliczności. Jedną z nich jest na przykład kontynuacja działalności. Firma osiąga dochody, ma odpowiednie zasoby i kapitał do prowadzenia biznesu, a wycena pomaga w jeszcze lepszym zarządzaniu i planowaniu. Wycena również może być wykonywana w przypadku założenia likwidacji przedsiębiorstwa, tutaj ułatwia ona na przykład racjonalną wyprzedaż majątku firmy. Jak widać powyższe przykłady dowodzą, że wycena może być także wartością dodaną. W każdym przypadku wycena wymaga zebrania i analizy rzetelnych dowodów finansowych oraz przedstawienia końcowego raportu.

Wartość przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstw składa się na następujące wartości: godziwa wartość rynkowa, wartość sprawiedliwa, wartość inwestycyjna, wartość wewnętrzna. Godziwa wartość rynkowa zakłada nie występowanie czynnika przymusowego, jak na przykład nagła sprzedaż firmy w trybie upadłościowym. Zarówno sprzedający jak i kupujący nie są pod żadną dodatkową presją zewnętrzną. Wartość inwestycyjna uwzględnia konkretne potrzeby inwestora, zaś wartość wewnętrzna nie bierze pod uwagę stron zainteresowanych potencjalną transakcją.

Metody wyceny

Wycena przedsiębiorstw przeważnie obejmuje trzy metody: majątkowa, dochodowa, porównawcza. Metoda majątkowa polega na zsumowaniu całego majątku firmy i pomniejszenie ich o wszystkich zobowiązania. Do majątku firmy należeć mogą takie aktywa jak na przykład środki trwałe, towary, materiały, inwestycje, posiadane papiery wartościowe i środki pieniężne. Do tej kategorii zaliczyć możemy takie wyceny jak wycena księgowa, wycena odtworzeniowa, wycena likwidacyjna. Innym podejściem przy wycenie przedsiębiorstwa jest podejście dochodowe, które uwzględnia tylko szacowane przyszłe przychody przedsiębiorstwa. Tutaj do metod zaliczamy: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metoda zdyskontowanych zysków, metoda zdyskontowanych dywidend. W podejściu porównawczym porównuje się podobne firmy istniejące już na rynku.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here