Jakie są głoski

0
744
Jakie są głoski

Tematem głosek zajmuje się dział nauki zwany językoznawstwem. Wyróżnia on podstawowe działy, do których należy między innymi nauka o głoskach, czyli fonetyka.

Jakie są głoski?

Jakie są głoskiGłoski są to najmniejsze słyszane, niepodzielne, mówione cząstki mowy. Warto podkreślić, że głoski to nie litery, choć czasem pokrywają się ze sobą , na przykład w wyrazie parasol jest siedem liter i tyle samo głosek. Ale trzeba zdecydowanie wskazać różnice między głoskami a literami. Te pierwsze słyszymy i wymawiamy, natomiast litery widzimy i zapisujemy. Na pytanie jakie są głoski można udzielić odpowiedzi,że dzielą się one na samogłoski i spółgłoski. Samogłoski są ośrodkami sylaby, wszystkie są dźwięczne, mogą być ustne lub nosowe. W języku polskim wyróżniamy następujące samogłoski: a,ą, e, ę, i, o, u, y. Istniej podział samogłosek ze względu na na położenie języka w jamie ustnej, a także ze względu na kształt warg podczas ich wymawiania. Spółgłoski to głoski, których artykulacja wymaga zamknięcia lub zbliżenia narządów mowy. Nie mogą one samodzielnie tworzyć sylaby. Spółgłoski również dzielą się na ustne i nosowe, a także na dźwięczne i bezdźwięczne. Już w szkole podstawowej na pytanie jakie są głoski, uczeń powinien poprawnie odpowiedzieć, że wyróżniamy samogłoski i spółgłoski. Warto wiedzieć, że pośród spółgłosek w języku polskim można jeszcze wyróżnić spółgłoski sonorne, czyli takie, które są dźwięczne i nie mają odpowiedników bezdźwięcznych. Tu należą takie spółgłoski: m, mʼ, n, n, ł, l, r.

Historia głosek

Podręczniki gramatyki języka polskiego bardzo precyzyjnie i dokładnie określają jakie są głoski i czym różnią się od liter. Natomiast historią głosek zajmuje się tak zwana głosownia historyczna będąca działem gramatyki historycznej języka polskiego. Gramatyka historyczna i historia języka polskiego odpowiada między innymi na pytanie, jakie procesy fonetyczne zaszły na przestrzeni wieków podczas rozwoju języka. Dowiadujemy się z niej, że oprócz dzisiaj znanych głosek, w języku polskim występowały tak zwane jery, czyli głoski zredukowane. Potem, wraz z rozwojem języka jery znikały lub wokalizowały się, czyli stawały się samogłoskami. Warto znać podstawowe różnice między samogłoskami i spółgłoskami, a szczegóły pozostawić językoznawcom i pasjonatom języka ojczystego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here